Lemvig Kommune

Gudum kirke 
vor gamle kloster kirke -
der i århundreder har været rammen om Gudumboernes  gudstjenerster men også rammen om familiebegivender i både glæde og i sorg. 


Lyt til dagens ord eller dagens salme.
Nyt ord og salme hver dag.  Klik her.

 

130120 logo flot.jpg

Gudum kirke, en del af Folkekirken.
Se beskrivelse af logoet længere ned på siden.

 

  

Læs her referater fra menighedsrådsmøder

 

Kirkeblads arkiv
i PDF format.
 

 

At gå i kirke er som at trække vejret. 

 

alter

 

  

110123-blomster-i-gulvvase.jpg


Sideoversigt

_

1212032336 blaa logo downloadet.jpg

Folkekirkens fælles logo
I Evangelisk-luthersk kristendomsforståelse er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud.
Folkekirken har den lokale kirke og menighed i centrum.

Se flere detaljer og symbolikken længere nede på siden. 

 Du er her: Velkommen

Velkommen

Gudum - Fabjerg pastorat søger ny præst til en 50% stilling.

Hent embedsbeskrivelse her 

Hent Stillingsopslag her

 

 

 


 

Brug for et menighedsråd der dækker hele sognet.

"Der er brug for kirken, som i sit daglige arbejde til gengæld har brug for, at der er et fuldtalligt menighedsråd, der dækker bredt og afspejler hele sognet", siger provst Knud Erik Nissen, Lemvig Provsti. Læs oplæg her

 


 

Fastansættelse af Ole Smidt og Jette Haar Pedersen som organister i Gudum og Fabjerg kirker.
De har været ansat nogle måneder i forbindelse med at den tidligere organist havde studieorlov.
De er begge bosat i Holstebro og skal i første omgang spille ved de to sognes gudstjenester, senere sikkert også ved dåb, begravelser og bryllupper.

 

---------------------------

Ny præst.

Sognepræst Ebbe Sunesen har opsagt sin stilling som præst i Gudum og Fabjerg pastorat til fratræden ved udgangen af januar 2017.
Sunesen har tillige søgt om at bliver løst fra forpligtigelsen til at bo i præstegården det sidste halve år selv om han fortsat passer embedet fra sit nuværende kontor i præstegården.

 


 

Kirkecafeen indviet Søndag d. 22. maj 2016.

Det skete ved en festgudstjene hvor biskop Henrik Stubkjær medvirkede. Bagefter var der kirkefrokost i Sognehuset hvor biskoppen fortalte om projekt: Kirken på Landet.
Klik på linket herunder for at se hele programmet for festdagen

Program for indvielsen.

1605221000 cafe indvielse biskop redig.jpg

 


 

Ny gravermedhjælper

I Foråret 2016 blev Linda Flyvholn Røn ansat som ny gravermedhjælper med 24 timer ugentlig arbejdstid.


 

Projekt kirke café og mini mini køkken.

Sideskibet er nu afskærmet af en støvvæg. Bænkene i sideskibet er fjernet og sat i depot på kirkeloftet. Tilbage er den ligsten / gravsten der ligger i midtergangen.
20160126_132014 redig.jpg
Den liver flyttet tilbage til den placering den havde indtil ca. 1868, nemlig i sideskibets østvæg.

Det bliver nødvendig med en forstærkning af gulvet der flere steder er sunket, sandsynligvis på grund af at der har været begravelser der for rigtig mange år siden.


 

1509131030 provsti kor.jpg

Provstikoret i Gudum kirke.


 

  


 

Friluftsgudstjenesten,

1408241030 frilufts gudstjeneste 008 kompr.jpg

den årlige - var planlagt til plænen foran den nye festsal i sognehuset, men med en sjaskvåd plæne og bygevejr blev gudstjenesten rykket ind i festsalen. Derfra kunne man i tørvejr se den grønne plæne og følge bygerne.

Festsalen var vældig egnet til formålet, spejderne var der med deres faner og de kommende konfirmander blev budt velkommen og fik hver overrakt en bibel fra menighedsrådene.

 

Manglende apostel på altertavlen i Gudum kirke.
Der er kun elleve og ikke tolv apostle der deltager i nadveren, og én af de elleve er Judas. Kloge hoveder er blevet spurgt uden svar er fundet.

Nationalmuseet oplyser nu at der er flere eksempler i kirker hvor der mangler en apostel. Måske kunstneren har kopieret en anden kunstner der også har kopieret............
Læs her hele svaret fra Nationalmuseet.

 

 

 


 

 

Logoet findes i flere varianter

Folkekirkens nye logo, - et fælles symbol.

  • Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors i stiliseret form.
  • Cirkelformen er inspireret af døbefonten fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab.
  • De ni små symboler er en visualisering af den folkekirkelige virkelighed. Symbolerne er korset, hjertet, kirken, duen, englen, dagmarkorset, ankeret, skibet og fisken.
  • Det er håbet med dette logo at have tydeliggjort, at i evangelisk-luthersk kristendomsforståelse er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud.
  • Samt at folkekirken har den lokale kirke og menighed i centrum.
  • Derfor de mange små kristne symboler inde i det store symbol.
  • Det er endvidere håbet, at det er have tydeliggjort, at der er noget, som forener midt i forskelligheden, nemlig troen og dåben.
  • Troen symboliseret ved korset, og dåben symboliseret ved døbefontens cirkel.

 


 

 

kirke_sol.JPG

 

 

  

 

 

Gudum kirkes døbefont

  Dåbens lys er tændt
når livet slukkes

 

Navne over begravede på kirkegården

Gudum Kirke Fabjergvej 174 7620 Lemvig

Design by Futtrups.dk