Lemvig Kommune

Gudum kirke 
vor gamle kloster kirke -
der i århundreder har været rammen om Gudumboernes  gudstjenester, men også rammen om familiebegivender i både glæde og i sorg. 


Lyt til dagens ord eller dagens salme.
Nyt ord og salme hver dag.  Klik her.

 

130120 logo flot.jpg

Gudum kirke, en del af Folkekirken.
Se beskrivelse af logoet længere nede på siden.

 

At gå i kirke er som at trække vejret. 

 

alter

 

  

110123-blomster-i-gulvvase.jpg


Sideoversigt

_

1212032336 blaa logo downloadet.jpg

Folkekirkens fælles logo
I Evangelisk-luthersk kristendomsforståelse er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud.
Folkekirken har den lokale kirke og menighed i centrum.

Se flere detaljer og symbolikken længere nede på siden. 

 Du er her: Velkommen

Velkommen

Store Bededagsaften

Torsdag d. 29. april kl. 19.00

Gudstjenesten store bededagsaften er flyttet fra Gudum kirke til Kabbel Hovedgård i Nørlem sogn.

Fælles gudstjeneste for Gudum, Fabjerg, Nr. Nissum og Nørlem sogne v/ sognepræst Ole Vinther, Leo Toftgaard og Bettina Reese Tonnesen.

  

Jazz-ensemblet ”Vinderup kirketrio” medvirker.

Kirkekaffe med varme hveder efter gudstjenesten.

 


 

    Kirken er åben!

 Gudstjenester og kirkelige handlinger kan gennemføres under hensyntagen til gældende retningslinjer, så at vi kan passe godt på hinanden og fejre gudstjeneste sammen på forsvarlig vis. Det betyder bl.a. at vi skal holde god afstand til hinanden både før, under og efter gudstjenester og kirkelige handlinger. Der vil også være begrænsning på, hvor mange der må være til stede. Hvor mange er afhængigt af kirkens størrelse. I Gudum kirke er der med de gældende retningslinjer pr. 8. januar 2021 plads til maksimalt 30 kirkegængere og i Fabjerg kirke er der plads til maksimalt 22. Derudover er der krav om at bruge mundbind eller visir, og man skal holde to meters afstand til personer, man ikke til dagligt omgås. Desuden vil gudstjenester og kirkelige handlinger indtil videre vare maks. 30 minutter, og der vil ikke være fællessang indendørs. De korte søndagsgudstjenester vil bestå af musik, bøn, tekstlæsning, en kort prædiken og nadver. Hvis man er i en risikogruppe bør man vurdere at blive hjemme. For dem der ønsker det, er der mulighed for at få besøg af præsten hjemme, bl.a. til hjemmealtergang. Tag gerne kontakt til sognepræsten!

Velkommen i kirke!

 


Torsdagscafé foråret 2021

I foråret 2021 er der planlagt tre formiddage med torsdagscafé i Gudum kirke. Vi mødes i kirken kl. 10.30 til hyggeligt samvær, kaffe og kage, sange og salmer og forskelligt opbyggeligt indhold.

Herunder følger en oversigt, hvor det også vil fremgå, hvis torsdagscafé er aflyst pga. corona.

 • Torsdag d. 11. februar - AFLYST!
 • Torsdag d. 25. marts - AFLYST!
 • Torsdag d. 15. april - AFLYST!

 


 Konfirmation i Gudum kirke 2021

Konfirmationen i Gudum kirke 2021 er blevet udskudt fra d. 1. maj til d. 22. august. Ved gudstjenesten i Gudum kirke søndag d. 22. august kl. 10.00 konfirmeres eleverne fra Udefriskolen i Fabjerg. Konfirmanderne er:

 

Nickolai Trier Christensen,

Malina Januchta Uhre Christensen,

Hans Christopher Dyrlund-Larsen,

Kristian Østervemb Gjøl Jensen,

Tinna Mølgaard,

Oliver Klaaborg Pedersen,

Alberthe Oldbjerg Aasborg.

  


  Babysalmesang aflyst

 

Da det ikke er muligt at gennemføre, er forårets babysalmesang aflyst.

Vi forventer at kunne invitere til babysalmesang til efteråret igen. 

 


  Menighedsrådsvalget 2020

 

Gudum sogn:

Ved valgforsamlingen d. 15/9 blev følgende valgt til Gudum menighedsråd:

 

Else Helene Hanne Buskov

Hans Peder Krogsgaard

Jacob Tougaard

Richardt Ladegaard Nøhr.

 

Stedfortrædere: Niels Anton Højgård Nielsen og Bente Tang Nielsen.

 

Ved udfyldningsvalget d. 6/10 blev følgende valgt til Gudum menighedsråd:

 

Sonja Bransholm Jacobsen

 

Fabjerg sogn:

Ved valgforsamlingen d. 16/9 blev følgende valgt til Fabjerg menighedsråd:

 

Anja Balleby Møldambjærg

Bente Marie Kirstine Serup

Ib Borum Bjerg

Kristian Borum Stokholm

Rita Mikkelsen.

 

Stedfortrædere: Karsten Stokholm Serup og Torkild Jørgen Berg Jensen.

 

     


 

    

 


Manglende apostel på altertavlen i Gudum kirke.
Der er kun elleve og ikke tolv apostle der deltager i nadveren, og én af de elleve er Judas. Kloge hoveder er blevet spurgt uden svar er fundet.

Nationalmuseet oplyser at der er flere eksempler i kirker hvor der mangler en apostel. Måske kunstneren har kopieret en anden kunstner der også har kopieret............
Læs her hele svaret fra Nationalmuseet.

 

 

 


 

 

Logoet findes i flere varianter

Folkekirkens logo, - et fælles symbol.

 • Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors i stiliseret form.
 • Cirkelformen er inspireret af døbefonten fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab.
 • De ni små symboler er en visualisering af den folkekirkelige virkelighed. Symbolerne er korset, hjertet, kirken, duen, englen, dagmarkorset, ankeret, skibet og fisken.
 • Det er håbet med dette logo at have tydeliggjort, at i evangelisk-luthersk kristendomsforståelse er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud.
 • Samt at folkekirken har den lokale kirke og menighed i centrum.
 • Derfor de mange små kristne symboler inde i det store symbol.
 • Det er endvidere håbet, at det er have tydeliggjort, at der er noget, som forener midt i forskelligheden, nemlig troen og dåben.
 • Troen symboliseret ved korset, og dåben symboliseret ved døbefontens cirkel.

 


 

 

kirke_sol.JPG

 

 

  

 

 

Gudum kirkes døbefont

  Dåbens lys er tændt
når livet slukkes

 

Navne over begravede på kirkegården

Gudum Kirke Fabjergvej 174 7620 Lemvig

Design by Futtrups.dk